Privacyverklaring

Datum laatste wijziging privacy statement: donderdag 8 november 2018

Marilott is een eenmanszaak namens Marlotte Arts.
Contactgegevens:
Minerva 32
3962 KL  Wijk bij Duurstede
+31 6 40 85 28 94

KvK-nummer: 72302461

Marilott vindt het belangrijk om uw persoonlijke gegevens en privacy te beschermen. In dit privacy statement leest u welke gegevens we verzamelen en hoe deze gegevens bewaard en gebruikt worden. Deze privacyverklaring is van toepassing op www.marilott.com (de website) en de diensten die wij aanbieden.

Persoonsgegevens

Om onze website en diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip persoonsgegeven wordt informatie bedoeld waarmee iemand als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de relevante wetgeving.

Uw toestemming

We kunnen uw gegevens op verschillende manieren binnen krijgen. Bijvoorbeeld wanneer u onze website bezoekt, een formulier op de website in vult of als u contact met ons opneemt.

Uw gegevens zijn nodig om de overeenkomst tussen u en ons uit te voeren. Als u er voor kiest om uw gegevens niet (meer) te delen kunnen wij u niet altijd van dienst zijn omdat er dan geen goede overeenkomst opgesteld kan worden.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@Marilott.com, dan verwijderen wij deze informatie.

We zullen uw gegevens niet zonder uw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Welke gegevens verzamelen we en wat doen we ermee?

Om gebruik te maken van de website www.marilott.com en/of onze diensten hebben wij persoonsgegevens van u nodig. Hieronder ziet u een overzicht waarin staat welke gegevens wij voor welk doeleinde gebruiken.

Voor het maken van offertes en/of facturen:

 • Naam
 • Woon- of vestigingsadres

Om u als klant op de hoogte te houden van voortgang en om afspraken met u te kunnen maken:

 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Om op afspraak bij u langs te komen voor opmetingen:

 • Woon- of vestigingsadres

Om een ontwerp aan te laten sluiten op de doelgroep:

 • Geboortedatum
 • Geslacht

Bewaartermijn

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doeleinden die wij eerder in deze privacy statement omschreven. Uw gegevens blijven bewaard zolang u klant bij ons bent, omdat we zonder die gegevens onze diensten niet kunnen leveren. Als u geen klant meer bij ons bent zullen uw gegevens bewaard zolang dat nodig is om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Als dat niet (meer) nodig is worden uw gegevens binnen 2 maanden verwijderd.

Beveiliging

We doen ons uiterste best om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met uw gegevens te maken hebben er niet bij. Wij doen dit met behulp van de volgende maatregelen:

– Encryptie (versleuteling) van de verbinding tussen u en onze website
– De toegang tot de gegevens is beperkt tot bepaalde geautoriseerde personen

Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens?

 • Verwerkers
  De enige geautoriseerde verwerker van de persoonsgegevens is Marilott zelf. Zij dragen er zorg voor dat dit volgens de relevante wetgeving gebeurt met de juiste beveiliging.
 • Doorgifte
  Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan andere instanties.

Zonder uw toestemming zullen we uw gegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen dan die hierboven genoemd zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

Marilott neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Er worden dus geen besluiten genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Links

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. Wij adviseren u dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat via de website naar Uw browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in uw apparaat. U apparaat krijgt een uniek nummer waarmee een website het apparaat later weer herkend.

We kunnen cookies gebruiken om (uw ervaring op) onze website te verbeteren.
Cookies zorgen er daarnaast onder andere voor dat:

 • de website sneller is
 • de website veiliger is
 • wij fouten op de website kunnen opsporen

De website www.marilott.com gebruikt alleen technische en functionele cookies.

U kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als u onze website bezoekt. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Maar let wel op: het kan zijn dat onze website mogelijk minder goed werkt zonder cookies.
Wilt u precies weten wat wij met cookies doen? Lees dan onze cookieverklaring.

Wijziging van de privacyverklaring

Wij kunnen onze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Wanneer we wijzigingen in deze privacyverklaring aanbrengen voegen we bovenaan een nieuwe datum toe. Daarom raden we u aan om deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.

Uw rechten

De gegevens die we van u verzamelen zijn persoonlijk. Daarom hebt u de volgende rechten:

 • U mag ons vragen om inzage in uw gegevens. Wij zijn verplicht om daar op in te gaan.
 • U mag ons vragen om correctie, beperking of het verwijderen van uw gegevens. In het geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele gegevens van u bewaren in een register of op een zwarte lijst.
 • U mag ons vragen om een kopie van uw gegevens. Bijvoorbeeld om deze zelf door te geven aan een andere partij.
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens;
 • U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u denkt dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken;
 • U mag uw toestemming om uw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat u de toestemming intrekt mogen we geen gegevens van u meer verwerken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Zoals hierboven vermeld heb u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@Marilott.com.

Wilt u een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Bij vragen of opmerkingen over onze privacy policy kun u contact met ons opnemen via de contactgegevens helemaal bovenaan deze pagina.